De Doort is een natuurgebied dat ligt tussen Echt, Susteren en Dieteren; op de grens van Midden- en Zuid-Limburg. Het gebied bestaat uit een grote afwisseling van bossen, weilanden, moerassen, plassen, beken en akkers. Sinds begin jaren tachtig is Staatsbosbeheer de eigenaar en beheerder van dit natuurgebied. In het gebied komt één van de grootste populaties boomkikker van Nederland voor. Wat betreft libellen is het gebied ook bijzonder soortenrijk met soorten als vuurlibel, plasrombout, bruine korenbout en zuidelijke glazenmaker. Het maai-, hooi- en beweidingsbeheer is er op gericht om deze graslanden verder te ontwikkelen naar soortenrijkere graslanden. Soorten als korenbloem, beemdkroon en kleine ratelaar komen er voor, maar ook insecten zoals moerassprinkhaan en sikkelsprinkhaan. In dit project waren de uitvoeringsmaatregelen gericht op de aanleg c.q. vergroting van een tiental kleine wateren, de omvorming van een visvijver naar een natuurlijk water en de omvorming van kleiputten naar kleine wateren die geschikt zijn voor de doelsoorten. Het doel was om het bestaande netwerk aan wateren in het gebied en de variatie daarvan te vergroten. Fase 3 en 4 van de vierfasenstrategie waren hier van belang.

Locaties waar uitvoeringsmaatregelen worden genomen zijn met sterretje gemarkeerd.