Veel kleine wateren kunnen volgens bepaalde basisprincipes worden aangelegd en beheerd. Hiervoor zijn algemene richtlijnen opgesteld. Deze kunnen in veel gevallen voor de aanleg en het beheer van poelen dienst doen. Er zijn echter uitzonderingen, zoals gevallen waarin het veenputten, petgaten, wateren in kustduinen en vennen betreft. Voor dergelijke kleine wateren zijn aparte richtlijnen beschikbaar (zie keuzemenu). Zij komen deels overeen met de algemene richtlijnen, maar bevatten specifieke elementen die aan het bodemtype en de voorkomende soorten gerelateerd zijn.

Klik hier voor informatie over de aanleg kleine in het algemeen Klik hier voor informatie over het beheer van kleine wateren in het algemeen