Bij het beheer van gebieden en landschapselementen zoals kleine wateren, is het van wezenlijk belang om over recente en correcte informatie te beschikken. Bij kleine wateren is het bijvoorbeeld van belang om te weten wanneer voor het laatst ingrepen zijn verricht, welke planten- en diersoorten er voorkomen en wat de landschappelijke ligging ten opzichte van andere wateren is. Het probleem is echter dat dergelijke informatie veelal incompleet en bovendien niet overzichtelijk gebundeld is.

Om deze relevante informatie over kleine wateren direct beschikbaar te hebben, kan een kaartmodule uitkomst bieden. In een dergelijke module bevinden zich tal van gegevens over bepaalde landschapselementen. Vanaf een topografische kaart kunnen zowel aquatische als terrestrische landschapselementen worden geselecteerd, waarna onderliggende gegevens zichtbaar worden. Het streven is om deze onderliggende informatie zo compleet mogelijk te krijgen. Hierbij kan tevens gedacht worden aan overzichten met voorkomende soorten op jaartal gerangschikt.

Hoe werkt het?
Als voorbeeldlocatie voor een dergelijke kaartmodule is het natuurgebied De Doort geselecteerd. Dit gebied ligt tussen Echt, Susteren en Dieteren; op de grens van Midden- en Zuid-Limburg. Het bestaat uit een grote afwisseling van bossen, weilanden, moerassen, plassen, poelen, beken en akkers. Sinds begin jaren tachtig is Staatsbosbeheer de eigenaar en beheerder van dit natuurgebied. Binnen de kaartmodule is onderscheid gemaakt tussen wateren en terrestrische landschapselementen zoals houtwallen en bosschages. Door met de cursor een bepaald(e) water of houtwal aan te klikken, verschijnt een tabel met alle relevante en beschikbare informatie over desbetreffend landschapselement.

 

Aquatisch landschapselement (wateren)
Terrestrisch landschapselement (houtwallen/bosschages/ruigtes)